Assalamualaikum

أخوكم في الله

AhLaN Wa SaHLaN

Khamis, 19 Jun 2008

Agama adalah Nasihat Bhg.2

Assalamualaikum
hari ni saya ingin menyambung kembali syarah hadis "Agama adalah Nasihat" iaitu bahagian kedua, yang mana bahagian ini mengisahkan tentang an-nasihah untuk Rasulullah s.a.w, Nasihat untuk para imam muslimin dan An-nasihah untuk umum muslimin, serta bentuk-bentuk an-nasihah yang paling besar, beberapa pandangan ulamak mengenai an-nasihah, diantara adab an-nasihah di dalam Islam dan disana terdapat beberapa faedah hadis ini.renungi lah.....

.....sambungan.....

3. An-nasihah untuk Rasulullah s.a.w :

An-nasihah untuk Rasulullah s.a.w ialah dengan membenarkan risalahnya, beriman dengan semua perkara yang didatangkan oleh al-Quran dan as-Sunnah. Begitu juga dengan mencintai dan mentaatinya. Mengasihi Rasulullah s.a.w adalah sama seperti mengasihi Allah s.w.t. Firman Allah :

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu” (Aali ‘Imran: 31)

Ketaatan kepada Rasulullah s.a.w juga merupakan ketaatan kepada Allah. Firman Allah :

“Sesiapa yang taat kepada Rasulullah s.a.w, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah” (An-Nisaa’: 80)

An-nasihah untuk Rasulullah s.a.w selepas kewafatan baginda menuntut daripada kaum muslimin supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah s.a.w, berakhlak serta beradab dengan akhlak dan adab-adabnya, beriltizam dengan sunnahnya sama ada dalam bentuk perkataan mahupun perbuatan, mengambil pengajaran dan peringatan daripada kehidupan baginda dan memberi saham di dalam menyebarkan sunnah baginda di kalangan manusia. Begitu juga menolak segala tohmahan batil yang dilemparkan oleh para musuh dan mereka yang berkepentingan serta dakwaan mereka yang melampaui batas dalam masalah bida’ah.

4. Nasihat untuk para imam muslimin :

Yang dimaksudkan dengan imam muslimin ialah para pemerintah umat Islam dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka. Termasuk juga dalam pengertian imam muslimin ialah para ulamak dan golongan islah (mereka yang memperbetulkan penyelewengan).

Adapun para pemerintah umat Islam, mereka mestilah terdiri dari kalangan muslimin supaya ketaatan terhadap mereka menjadi wajib. Allah telah berfirman :

“Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang yang berkuasa) dari kalangan kamu” (An-Nisaa’: 59)

An-nasihah kita untuk mereka ialah dengan kita menyukai kebaikan, petunjuk dan keadilan mereka. Bukannya kita mencintai mereka kerana peribadi mereka ataupun kerana kepentingan peribadi yang akan diperolehi melalui mereka. Begitu juga dengan kita mahu supaya kesatuan ummah berada di bawah pemerintahan mereka yang adil dan membenci sebarang perpecahan dan kebinasaan masyarakat di bawah pemerintahan mereka yang zalim dan lemah.

An-nasihah kita untuk mereka juga ialah dengan menolong serta mentaati mereka berlandaskan kebenaran dan memperingati mereka dengan kebenaran. Kita memberi peringatan kepada mereka dengan teliti, penuh hukmah dan lembut. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada umat yang tidak menasihati para pemerintahmereka dan tidak mengatakan kepada pemerintah zalim; Kamu zalim! Begitu juga tidak ada kebaikan kepada pemerintah yang menghina rakyatnya dan mengunci mulut-mulut mereka yang memberi nasihat serta menulikan telinganya daripada mendengar kalimah yang benar, bahkan membenci sekiranya terdapat mereka yang menyatakan kebenaran kepadaya.

Ketika umat menjadi seperti tunggul kayu, tidak melaksanakan tanggungjawab an-nasihah dan menegur pemerintah, dan pemerintah pula menjadi toghut tidak lagi menerima nasihat dan teguran, ini bererti kehinaan, kehancuran, kekalahan dan kekerdilan. Ia akan berlaku apabila sesuatu umat itu telah menyeleweng daripada prinsip-prinsip Islam. Oleh itu konsep pemikirannya diubah dan dirosakkan oleh perkataan dan perbuatan manusia.

Adapun para ulamak dan golongan islah, tanggungjawab mereka dalam melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya begitu besar. Tanggungjawab ini menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta menjelaskan dalil daripada kedua-duanya. Begitu juga menolak pendapat-pendapat yang dhaif dari ulamak yang menyeleweng. Menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan dhaif yang terdapat dalam kitab sunnah dan masanidberdasarkan kaedah-kaedah (علل الأحاديث) dan (الجرح والتعديل).

Tanggungjawab mereka yang lebih besar ialah melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk para pemerintah dan menyeru mereka supaya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menghisab mereka sekiranya mereka cuai melaksanakan tanggungjawab ini dan tidak berusaha bersungguh-sungguh menyatakan kalimah yang benar di hadapan para pemerintah. Rasulullah s.a.w pernah bersabda :

“Sebesar-besar jihad ialah (menyatakan) kalimah yang benar di hadapan pemerintah yang zalim”

Mereka akan dihisab di hadapan Allah sekiranya mereka mengampu pemerintah dengan pujian palsu sehingga dia meneruskan kezaliman dan kesesatan yang dilakukan dan menjadikan diri mereka sebagai seruling dan tunggangan pemerintah. Di sana terdapat perbezaan yang sangat besar di antara dua keadaan. Pertama, mereka hanya bersama-sama dengan kumpulan pemerintah (sultan) dan keduanya, mereka menjadi ‘pak turut’ di dalam kumpulan khadam-khadam pemerintah.

An-nasihah kita untuk para ulamak dan golongan islah ialah dengan kita mengingatkan tentang tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atas pundak mereka dan kita membenarkan apa yang mereka riwayatkan daripada Rasulullah s.a.w selagimana mereka adalah ahli siqah (dipercayai). Kita memelihara lidah daripada mencerca atau mencela mereka, kerana perlakuan ini akan menghilangkan kehebatan dan meletakkan mereka di kandang orang salah.

5. An-nasihah untuk umum muslimin :

An-nasihah untuk umm muslimin ialah dengan memberi tunjuk ajar kepada mereka demi kepentingan akhirat dan dunia mereka. Apa yang menyedihkan, umat Islam telah memandang entang di dalam melaksanakan hak an-nasihah terhadap muslim yang lain khususnya di dalam masalah bekalan mereka menuju akhirat mereka membataskan segala perhatian kepada kepentingan dan perhiasan dunia sahaja.

An-nasihah yang dilaksanakan mestilah tidak terhenti sekadar kata-kata, bahkan mesti menjangkau ke peringkat amalan. Dengan itu, an-nasihah akan berperanan dalam masyarakat Islam sebagai penutup keaiban dan penyekat kecacatan, penahan mudharat, pelahir maslahat (kebaikan), penyeru makruf dan pencegah mungkar, pemberi ketenangan kepada yang dewasa, rahmat kepada yang kecil dan sebagai pencegah daripada berlakunya penipuan dan hasad dengki, sekalipun dengan melaksanakan an-nasihah itu akan memudharatkan dunia dan harta orang yang melaksanakannya.

6. Bentuk-bentuk an-nasihah yang paling besar :

Di antara bentuk-bentuk an-nasihah yang paling besar di kalangan umat Islam ialah memberi nasihat kepada sesiapa yang meminta nasihat. Rasulullah s.a.w bersabda :

“Apabila seseorang daripada kamu meminta nasihat, maka nasihatilah dia”

Di antara bentuk an-nasihah yang paling besar ialah an-nasihah untuk saudaranya ketika ketiadaan iaitu dengan menolong dan membelanya (mempertahankannya), kerana melakukan tanggungjawab an-nasihah di waktu ketiadaan membuktikan kejujuran pelakunya. Sabda Rasulullah s.a.w :

“Sesungguhnya di antara hak seorang muslim ke atas saudara muslimnya ialah dia melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuknya di kala ketiadaannya”

7. Beberapa pandangan ulamak mengenai an-nasihah :

Imam Hasan al-Basri pernah berkata : “kamu tidak akan sampai kepada an-nasihah yang sebanarnya terhadap saudaramu sehinggalah kamu menyuruhnya dengan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya”. Beliau meriwayatkan bahawa sesetengah sahabat Nabi s.a.w berkata : “Demi Tuhan yang diriku di dalam genggaman-Nya, sekiranya kamu suka pasti aku akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Sesungguhnya sekasih-kasih hamba kepada Allah ialah mereka yang menjadikan Allah mengasihi hamba-Nya dan menjadikan hamba mengasihi-Nya serta berusaha menyebarkan an-nasihah di atas muka bumi ini”.

Abu Bakar al-Muzani berkata : “Saidina Abu Bakar r.a tidak melebihi para sahabat Rasulullah s.a.w yang lain dengan puasa dan tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya”. Kata beliau : “Yang ada di dalam hatinya itu ialah kecintaan kerana Allah dan an-nasihah kepada makhluk-Nya”.

Fudhail bin I’yadh berkata : “Orang yang paling berjaya di sisi kami, bukanlah mereka yang berjaya melaksanakan banyak sembahyang dan puasa. Tetapi yang paling berjaya di sisi kami diukur dengan jiwa yang pemurah, berlapang dada dan melaksanakan tanggungjawab an-nasihah terhadap ummah”.

8. Di antara adab an-nasihah di dalam Islam :

Seseorang itu hendaklahmemberi nasihat dan menegur saudaranya secara rahsia kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat.

Sebahagian ulamak berkata : “Sesiapa yang menegur saudaranya dengan sesuatu perkara dan hanya diketahui olehnya dan saudaranya sahaja, maka itu adalah nasihat. Sesiapa yang memperingatkan saudaranya di khalayak ramai, maka sesungguhya dia telah menempelaknya”.

Fudhail bin I’yadh berkata : “Mukmin ialah mereka yang menutup keaiban dan memberi nasihat tetapi si jahat ialah mereka yang membuka keaiban dan memalukan saudaranya”.

9. Melalui hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah :

Ia adalah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Battal :

(a) An-nasihah ialah ad-deen dan Islam. Oleh itu, ad-deen meliputi amalan dan juga perkataan.

(b) Hukum an-nasihah adalah fardhu kifayah; sesiapa yang melaksanakannya akan diberi balasan kebaikan dan akan menggugurkan kewajipan dari bahu orang yang lain.

(c)Tanggungjawab an-nasihah mestilah dilaksanakan sekadar kemampuan, iaitu si pemberi nasihat mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, ditaati dan dirinya terselamat daripada perkara-perkara yang dibenci. Sekiranya dia takut terhadap keselamatan dirinya daripada sebarang penyeksaan maka dia mempunyai pilihan.

.....akhir.....

Rujukan:Kitab al-Wafi,Terjemahan Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, m/s 61-64

Isnin, 9 Jun 2008

Agama adalah Nasihat

Agama adalah Nasihat

عن أبي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الدين
النصيحة)) ، قلنا : لمن؟ قال : ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عآمتهم)) رواه مسلم

Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “Agama adalah an-nasihah” Kami bertanya : “Untuk siapa?” Jawab Baginda : “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, bagi para Imam muslimin dan seluruh muslimin”.

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab “Iman”, pada bab “Keterangan bahawa agama adalah an-nasihah”. Nombor hadis : 55. Ia merupakan antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Imam Nawawi telah berkata : “Tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Daari dsripsds Rasulullah s.a.w yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, begitu juga di dalam Sahih Muslim, melainkan hadis ini”.

Kepentingan Hadis

Hadis ini dikatogerikansebagai jawami’ul kalim (ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat) yang hanya dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Ia terdiri daripada kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mempunyai berbagai makna dan faedah yang agung sehingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah s.a.w dan hukum-hakam syariat sama ada usul mahupun furu’, amalan dan juga iktiqad. Oleh itu, apabila seseorang itu beriman dan beramal dengan kandungannya sesuai dengan tuntutannya, maka sesungguhnya dia telah menghimpunkan syariat secara total. Allah s.w.t telah berfirman:

“Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Kitab al-Quran” (Al-An’aam: 38)

Kerana itu para ulama’ telah berkata : “Pusingan Islam bergerak di atas paksi hadis ini”.

Maksud Perkataan

Agama: Yang dikehendaki di sini ialah agama Islam. Maksudnya; tiang dan tunggak agama ialah an-nasihah.
An-nasihah: Ia merupakan satu kalimah yang menggambarkan tentang perasaan inginkan kebaikan untuk yang dinasihati disebabkan nasihat yang diberikan. Perkataan (an-Nashu) pada bahasa bermaksud bersih daripada perkataan yang mencemarkan.
Imam-imam muslimin: Iaitu para pemerintah umat Islam.
Seluruh muslimin: Iaitu seluruh kaum muslimin selain daripada pemerintah.

Kandungan Hadis

1. An-nasihah untuk Allah :

An-nasihah untuk Allah ialah dengan beriman kepada Allah dan menolak syirik terhadap-Nya serta tidak mengingkari sifat-sifat-Nya. Juga dengan menyifatkan-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian dan mensucikan-Nya daripada segala kekurangan. Begitu juga dengan ikhlas beribadat kepada-Nya, melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat, kasih dan marah hanya kerana Allah semata-mata, memberi wala’ kepada sesiapa yang mentaati Allah dan menentang sesiapa yang mengingkari-Nya.

Iltizam seorang muslim terhadap semua perkara ini dalam percakapan dan perbuatannya, akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Kerana sesungguhnya Allah s.w.t tidak berhajat kepada sebarang an-nasihah daripada sesiapa pun.

2. An-nasihah untuk kitab Allah :

Iaitu dengan beriman kepada kitab-kitab samawi kesemuanya yang diturunkan oleh Allah. Beriman bahawa al-Quran adalah penutup dan menjadi saksi bagi semua kitab-kitab samawi. Ia merupakan kalam Allah yang penuh mukjizat, dijaga di dalam dada dan dalam bentuk tulisan daripada sebarang penyelewengan. Bahkan Allah s.w.t sendiri telah menjamin daripada berlaku sebarang bentuk penyelewengan dalam firman-Nya :

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Quran dan Kami memelihara dan menjaganya” (Al-Hijr: 9)

An-nasihah muslim untuk kitab Allah ialah;

(a) Membaca dan menghafalnya
kerana membaca al-Quran boleh menghasilkan pengetahuan, menambahkan kebersihan jiwa, keharmonian perasaan dan juga takwa. Dengan membaca al-Quran juga, ganjaran dengan kebaikan yang besar akan ditulis pada catatan amalannya dan akan menjadi syafaat untuknya di hari penantian pada hari akhirat kelak. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w :

“Bacalah al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari akhirat sebagai syafaat kepada pembacanya”

Adapun menghafal kitab Allah di dada, ia dapat memakmurkan hati dengan cahaya daripada kitab Allah dan memperolehi kemuliaan yang selayaknya dimiliki oleh seorang muslim. Dengan itu dia akan mendapat kemuliaan di kalangan manusia di dunia dan memperolehi kedudukan yang tinggi di akhirat kelak berdasarkan kepada kadar hafalannya terhadap al-Quran. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w :

“Dikatakan kepada pembaca al-Quran bacalah dan majulah serta bacalah dengan tartil (sempurna dan teratur) sebagaimana kamu pernah membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya martabatmu ialah pada ayat terakhir yang kamu baca”

(b) Membaca al-Quran dengan tartil
(ialah membaca al-Quran denga bacaan yang terang, jelas dan betul mengikut ilmu tajwid) dan memperelokkan suara ketika membacanya yang akan menjadikan bacaan tersebut menusuk ke dalam jiwa lalu menyentuh perasaan. Imam muslim meriwayatkan daripada Rasulullah s.aw :

“Bukan daripada kalangan kami sesiapa yang tidak berlagu-lagu dengan al-Quran”

(c) Meneliti dan memahami ayat dan pengertian yang ingin disampaikan.
Allah telah berfiman :

“(Setelah diterangkan yang demikian), maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup (yang menghalangnya daripada menerima ajaran al-Quran)?” (Muhammad: 24)

(d) Mengajarnya kepada generasi muslim.
Ini dilakukan supaya mereka dapat memikul tanggungjawab memelihara kitab Allah. Mempelajari dan mengajar al-Quran adalah jalan menuju kepada kemuliaan serta kebahagiaan.Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w :

“Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia”

(e) Berusaha memahami dan mengamalkannya.
Ini kerana tiada kebaikan pada bacaan tanpa kefahaman dan tidak ada kebaikan pada kefahaman yang tidak disertai dengan amalan. Kesan yang paling penting yang akan kita perolehi daripada al-Quran hanya dapat dinikmati melalui kefahaman dan amal. Amat buruk bagi kita jika kita mengetahui tetapi tidak beramal. Fiman Allah :

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu lakukannya? Amat besar kebencian di sisi Alllah – kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya” (As-Soff: 2-3)

Bersambung.....

Rujukan:Kitab al-Wafi,Terjemahan Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, m/s 57-60